باشگاه بارسلونا
اسپانسر رسمی ابزار برقی باشگاه بارسلونا

باشگاه بارسلونا

سخت، هوشمند، اختصاصی

یکی از تیم های مستعد، با تجربه و ماهردر فئتبال امروز، حمایت توسط سخت ترین و نوآورانه ترین ابزار در جهان: باشگاه بارسلونا و دی والت روحیه بی نظیر و از عزم و یک خواسته برای موفقیت را به اشتراک می گذارند. وقتی که می آیند برای بازی سخت در میدان، این موضوع فقط یک بازی فیزیکی نیست.همانند کاربران حرفه ای که از ابزار های دی والت در محل کار استفاده می کنند، بازیکنان به صورت حرفه ای آموزش می بینند تا رقابت را به عهده بگریند و یک اتمام در کلاس جهانی ارائه کنند.