مته چهار شیار 950*1000*14

DW9572

مته چهار شیار 950*1000*14 دیوالت DW9572
 • طراحی نوآورنه مته چهار شیار برای بهتر بودن از نظر سرعت، عمر و استقامت
 • درجه کاربید عالی برای طول عمر و دوام بیشتر
 • طراحی بهینه شیار برای برداشتن کارآمد خاک باقی مانده از حفاری


 • بررسی

  • طراحی نوآورنه مته چهار شیار برای بهتر بودن از نظر سرعت، عمر و استقامت
  • درجه کاربید عالی برای طول عمر و دوام بیشتر
  • طراحی بهینه شیار برای برداشتن کارآمد خاک باقی مانده از حفاری
  • بدنه سخت شده برای استجکام بیشتر و کاهش شکستگی
  • طراحی جدید نوک برای تضمین نفوذ بیشتر مته، طول عمر بیشتر، سوراخ کاری سریعتر و دوام بیشتر

  همراه با

  اطلاعات اضافی

  نوع مته چهار شیار
  قطر 14 میلیمتر
  طول 1000 میلیمتر
  طول کاری 950 میلیمتر