پیچ بند های دی والت
پیچ بندهای دی والت انتخاب گشترده ای را به کاربران از انواع پیچ گوشتی های و بکس برقی ارائه می دهد. پیچ بندهای دی والت از جمله پیچ گوشتی ها که برای بستن پیچ در هر نوع کاری و موادی از جمله دیوار های پیش ساخته، کف پوش ها و آهن نرم تا سخت مناسب می باشد. بکس های گشتاور بالای دی والت با نگهدارنده 1.2 و 3.4 اینچ داوم و کیفیت بالایی را ارائه می نماید.
پیچ گوشتی برقی ترکمتردار - DW269
DW088K
پیچ گوشتی برقی ترکمتردار دی والت