شارژی های دی والت
دی والت پیش گام در ارائه راه حل ابزار حرفه ای شارژی با بیشترین شرایط کاری مورد تقاضا در صنعت می باشد. زمانی که ما در مورد طول عمر صحبت می کنیم شما می دانید که ابزار در شرایط واقعی آزمایش شده است. دی والت با مهندسی مداوم در حال ارتقاء باتری و ابزار برای افزایش زمان کاری می باشد، زیرا باتری به تنهایی نمی تواند آنچه که شما نیاز دارید را ارائه نماید. دی والت با ارائه طیف کاملی از ابزار شارژی صنعتی نیاز شما را در هر نوع از کاری را تامین می نماید.
دریل و پیچ گوشتی چکشی شارژی 18 ولت لیتیوم - DCD985M2
DCD985M2
دریل و پیچ گوشتی چکشی شارژی 18 ولت لیتیوم